پرسشنامه استخدام

لطفا برای استخدام در ملکیفای ، فرم زیر را تکمیل فرمایید


مشخصات فردی و اطلاعات تماس
وضعیت تاهل :